Kotva
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
Aktuality
Vánoční provoz
1.11.2019

/upload/files/ruzne/vanocni-provoz.pdf (Velikost: 87.76 kB)

Mapa webu
A
A
A

Charakteristika ŠVP

Vloženo: 1.8.2017 | Autor: tomasova| Zobrazeno: 1131x | Zatím neupraveno

Škola má vypracovaný koncept vlastního školního vzdělávacího programu s názvem Plavba mořem dětství (Velikost: 1.05 MB). Při vymýšlení názvu jsme vycházeli z názvu naší MŠ Parník.

Mateřská škola nabízí Vašim dětem vzdělávací program zaměřený především na rozvíjení osobnosti dítěte, jeho tvořivost, samostatnost, iniciativu, odpovědnost a schopnost spolupracovat s ostatními. V rámci tohoto programu jsou dětem nabízeny činnosti vedoucí k rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro vstup do základní školy.

Koncepce školy vychází ze standartní práce s cílem spokojeného, klidného pobytu dítěte v MŠ, zabezpečení zdravého, harmonického, fyzického, psychického a sociálního vývoje. Snažíme se obohacovat denní program dětí tak, aby čas zde prožitý byl pro ně radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů pro vzdělání i do života. Probouzet zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ukázat, co všechno už samy děti umí, co zvládly a co dokážou.

Respektujeme přirozená práva a potřeby dítěte, podporujeme jeho osobnostní rozvoj. Snažíme se také o hledání nových cest k naplňování požadavků Rámcového vzdělávacího programu, učí se tedy nejen děti, ale i učitelky. Nad rámec výukového programu probíhají během roku další aktivity, obohacující pobyt dětí v naší mateřské škole.

Téměř každý měsíc je pro děti připraveno divadelní představení, chodíme plavat do bazénu, cvičit do sportovní haly, v rámci spolupráce navštěvujeme základní školu, kde se děti seznamují s PC, spolupracujeme s knihovnou. Pravidelně vyjíždíme na výlet.

Provádíme primární diagnostiku, společně s logopedickou poradnou nápravu vad výslovnosti, grafomotoriku a v odstraňování vad spolupracujeme s rodiči.

Snažíme se o partnerskou spolupráci s rodiči a to např. společnými akcemi, vtahováním rodičů do života školy. Výčet našich aktivit není zdaleka úplný, ale podstatné je, že všechny směřují k uspokojování potřeb dětí, protože šťastné a spokojené dítě lépe přijímá poznatky a dobře se rozvíjí, rozvíjí se také jeho sebedůvěra a vytváří se optimistický a vstřícný postoj ke světu.